Cassoni scarrabili

Cassone per fanghi da 23m³

Cassone per fanghi da 23m³

Quantità e dimensioni

Caratteristiche

Materiali Trasportati

Torna al parco mezzi